Politika společenské odpovědnosti společnosti CAR CLUB s. r. o.

CAR CLUB s. r. o., který vznikl v roce 1997 jako školící centrum pro obchodníky značky ŠKODA, se od roku 2006 postupně transformoval na firmu, která nabízí komplexní program různých produktů a služeb pro osoby se zdravotním hendikepem. U vědomí svých společenských závazků je tak CAR CLUB obsahem i formou svých aktivit zaměřen na společenskou odpovědnost. Většinu zaměstnanců tvoří lidé se zdravotním hendikepem.

1. Lidská práva

Veškeré naše jednání plně respektuje ustanovení Listiny práv a lidských svobod. Klíčovou náplní činnosti je zajistit, aby také hendikepovaní mohli plně participovat na individuálních svobodách, jimiž se vyznačuje naše demokratická společnost. CAR CLUB vlastní náplní firemních aktivit komplexně napomáhá zdravotně hendikepovaným, aby se i na ně vztahovaly klíčové aspekty individuální lidské svobody, jakými mj. jsou:

  • SVOBODA POHYBU - komplexní řešení rozvoje dopravní mobility hendikepovaných, servis kompenzační náhrady, asistenční služby atd.
  • SVOBODA ROZHODOVÁNÍ - komplexní zajištění pojištění, úvěrů, překlenutí DPH, slevové programy a nabídka pracovních příležitostí.
  • SVOBODA KOMUNIKACE - jazykové vzdělávání a komunikační dovednosti.
  • SVOBODA POZNÁVÁNÍ - volnočasové aktivity (cestování, speciální programy).

2. Komunita

CAR CLUB vytváří se svými dodavateli a partnery programy pro společenskou reintegraci osob zdravotně hendikepovaných se zaměřením na komplexní řešení mobility, tvorbu věrnostního, informačně-vzdělávacího a slevového programu. CAR CLUB, jeho zaměstnanci a spolupracovníci tak všemi svými aktivitami plně usiluje o splnění těchto cílů: být co nejlepšími občany celé společnosti, uvědomovat si svou zodpovědnost a pracovat v souladu a pro dobro společenského prostředí, v němž žijeme.

3. Pracovní síla

Většina zaměstnanců firmy jsou hendikepovaní, kteří lidem se zdravotním postižením dokáží poskytovat služby s empatií. CAR CLUB tak naplňuje firemní filozofii a současně i společenské poslání, že hendikepovaní pomáhají hendikepovaným. Zaměstnancům vytváříme co nejlepší pracovní prostředí a také podmínky pro motivační aktivity.

4. Zdraví a bezpečnost

Naší prioritou je v pobočkách po celé České republice ve spolupráci s dealery ŠKODA poskytovat zaměstnancům bezpečné pracovní prostředí.

5. Životní prostředí

Jak v obchodu s automobily, kdy přebíráme a kontrolujeme vysoké ekologické normy a standardy výrobců, tak i v dalších oblastech monitorujeme své přímé i nepřímé vlivy na životní prostředí a hledáme cesty k jejich zmírnění.

6. Dodavatelé

Našimi dodavateli a obchodními partnery jsou respektované firmy, jejichž produkty a služby jsou klíčové pro zajišťování komplexních služeb pro hendikepované. Ve vzájemné koordinaci spolupůsobíme na zlepšení všech parametrů aktivit také našich partnerských a dodavatelských firem ve prospěch co nejvyšší společenské odpovědnosti.

7. Partneři

Našimi partnery jsou organizace zdravotně postižených a neziskové charitativní organizace. Naším společným cílem, pro který koordinovaně spolupracujeme, je zkvalitnění všech aspektů života hendikepovaných spoluobčanů. Zároveň tak zpětně působíme na zkvalitňování života celé společnosti při uvědomování si faktu, že jen taková společnost, jež napomáhá k vyrovnání různých hendikepů svých členů, může být považována za harmonickou a kvalitní.

8. Zákazníci

a. Našimi zákazníky jsou jednak hendikepovaní spoluobčané ČR, pro něž zajišťujeme komplexní řešení mobility, finanční a pojišťovací služby a tvoříme věrnostní, informačně-vzdělávací a slevový program. Protože zákazníkům tyto služby poskytují převážně hendikepovaní, jsme přesvědčeni, že je s ohledem na specifické potřeby zdravotně postižených zákazníků poskytujeme v co nejlepší kvalitě a péči.

b. Našimi klienty jsou rovněž respektované firmy, které si od společnosti CAR CLUB odebírají nové osobní vozy včetně formy náhradního plnění. Tyto vozy se po skončení leasingu stávají zdrojem kvalitních zánovních vozů pro nabídku hendikepovaným. Firemní zákazníci se tak stávají partnery projektu společenské odpovědnosti a zpětně na tato spolupráce pozitivně působí.

9. Standardy

Ve všech aspektech jednání jsme vázáni plněním zákonných požadavků a nejpřísnějších etických a profesionálních standardů - především standardem IQNET SR 10. CAR CLUB si je plně vědom přímého i nepřímého vlivu veškerých svých aktivit na prostředí, v němž působíme. Snažíme se tyto aktivity vykonávat odpovědně a s vírou, že správné chování, prokazatelně v souladu se společenskou odpovědností, je základním předpokladem obchodního úspěchu.

10. Společenská odpovědnost

Přebíráme odpovědnost za dopady našich činností a rozhodnutí, a proto máme v úmyslu neustále zdokonalovat program společenské odpovědnosti a apelovat na naše dodavatele a obchodní partnery k dodržování stejných standardů. Dodržování pravidel společenské odpovědnosti je cílem všech našich zaměstnanců v celé České republice. Plnění tohoto cíle je pravidelně interně i externě kontrolováno a výsledky jsou zveřejňovány ve výroční publikaci.

Kontaktujte nás

Zaujala Vás naše nabídka? Napište nám, o jaké služby máte zájem.

*Povinné položky


Naše
REFERENCE
hovoří za vše!

Prohlédněte si naše
spokojené klienty…

Všechny reference >>

Máte zájem
o návštěvu
obchodníka?

Rádi Vám se vším poradíme!
Jsme tu pro Vás.

Kontaktujte nás >>

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací...